• कर्णाली प्रदेश सरकार

  उद्याेग,पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

  वन तथा वातावरण निर्देशनालय

  डिभिजन वन कार्यालय

  दैलेख


  हाम्रो बारेमा

  कार्यविवरण, लक्ष्य र उदेश्य

  कार्यविवरण

   वन व्यवस्थापन र उद्यम तथा पर्यापर्यटन प्रवद्र्धन : दैलेखको सुख र समृद्धिमा योगदान

   वन अतिक्रमण, डढेलो, अवैध कटान तथा वन पैदावारहरुको चोरी निकासी र वन्यजन्तु शिकार...

  लक्ष्य

   वन व्यवस्थापन, भू–संरक्षण र वन उद्यम तथा पर्यटन विकास तथा प्रवद्र्धनद्वारा स्वच्छ वातावरण कायम राख्दै स्थानीय रोजगारी तथा आयआर्जनमा सुधार ल्याउने ।

   वन तथ...

  उद्देश्य

   वन र वन्यजन्तुको संरक्षण, सम्वद्र्धन र सदुपयोग गरी पर्यावरणीय सन्तुलन तथा स्वच्छ वातावरण कायम राख्नु ।
    वन क्षेत्रको उत्पादकत्व र वन पैदावारहरुको उत्पादन अभिवृद्धि गर्नु ।
  Prakash Dhami

  मुन बहादुर रावत

  (कार्यालय प्रमुख)
  डिभिजनल वन अधिकृत
  Nirmal

  नवराज पौडेल

  (सूचना अधिकारी)
  डिभिजनल वन अधिकृत
  9858079979
  प्रकाशन
  शीर्षक डाउनलोड
  राष्ट्रिय वन नीति, २०७५
  थप हेर्नुहोस्
  शीर्षक डाउनलोड
  वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ संशोधन गर्न बनेको ऐेन (नेपाल राजपत्र भाग २ मिति २०७५।६।२)
  वन पैदावार सङ्कलन तथा विक्री वितरण निर्देशिका २०७३
  वन ऐन, २०७६
  थप हेर्नुहोस्
  शीर्षक डाउनलोड
  थप हेर्नुहोस्
  शीर्षक डाउनलोड
  थप हेर्नुहोस्
  सुचनाहरु
  शीर्षक डाउनलोड
  राकम कर्णाली र्याफ्टीङ कार्यको लागि अावश्यक सामाग्री खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
  सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना
  थप हेर्नुहोस्
  थप हेर्नुहोस्

  © 2020 Copyright : डिभिजन वन कार्यालय, दैलेख
  Last Updated: 2020/09/17
  Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.